ΠΟΡΤΑ ΡΕΜΟΥΝΤΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑ

Για να εισέλθει κανείς στην πόλη της Κέρκυρας υπήρχαν μόνο τέσσερις πύλες.
Μία από αυτές ήταν η Πύλη Ραϊμόνδου, πιο γνωστή ως Πόρτα Ρεμούντα.
Αυτή που σήμερα θεωρείται η είσοδος στον κόσμο των γεύσεων.